رقابت و ورشکستگی

بهمن ۹, ۱۳۹۵ علی اکبر جنیدی No comments exist

در زبان سوئدی Konkur به معنای رقابت است واژه ای که خیلی با آن بیگانه نیستیم.

اتفاقا در این زبان Konkurs به معنی ورشسکتگی است.

پی نوشت: در سوئدی برای جمع بستن کلمات قوانین گوناگونی وجود دارد. پسوند s نشانه جمع نیست، بلکه نشانه مالکیت است، به نوعی مشابه s’ در زبان انگلیسی. شاید بتوان برداشت کرد که ورشکستگی جزئی از بازی رقابت است.

دیدگاه بگذارید

نخستین دیدگاه را بگذارید

مرا آگاه کن از
avatar