تصمیم گیری

چکیده ای از کتابِ تفکر، کند و سریع (Thinking, Fast and Slow)

Posted on

ذهن انسان چگونه تصمیم گیری و قضاوت می کند؟ چه محدودیتهایی دارد؟ کجا می توان به ذهن خود اعتماد کنیم و کجا باید به ذهن مان شک کنیم؟ اصلا آیا ما انسانها آنطور که فکر می کنیم، منطقی هستیم؟ کتابِ تفکر، کند و سریع (Thinking, Fast and Slow) شاهکاریست به قلمِ دنیل کانمن (Daniel Kahneman) […]

بهبود مهارت های فردی

شکار صحنه ها – لحظه، قدرت، من، پایان

Posted on

در هر لحظه ای، شما این قدرت را دارید که بگویید: این قصه قرار نیست این طور به پایان برسد. ما مختاریم که تصمیم بگیریم، اقدام کنیم و شرایط را تغییر دهیم. ما قربانی و مجبور نیستیم. چه زمانی که تصمیم به نخوردن نیمه دیگر سیب می گیریم و در سطل آشغال می اندازیم و […]

بهبود مهارت های فردی

شکار صحنه ها – هزینه اشتباه کردن، هزینه هیچ کاری نکردن

Posted on

سث گادین (نویسنده کتاب های پرفروش در حوزه بازاریابی و تمایز): «هزینه اشتباه کردن کمتر از هزینه هیچ کاری نکردن است.» بعضی وقت ها انقدر درگیر رعایت کردن مسائل ریز می شویم که مسائل مهم تر را در جلوی پای آن ها قربانی می کنیم. کمال طلبی که به بی عملی ختم می شود. بعضی […]