خلاصه کتاب

از مقامات تبتل تا فنا   پله پله تا ملاقات خدا – به قلم علی آهی

Posted on

مطلبی که براتون می نویسم چکیده ای از کتاب ماندگار «پله پله تا ملاقات خدا» است که توسط زنده یاد دکتر زرین کوب نوشته شده است. کتاب، در مورد زندگی، اندیشه و سیر و سلوک مولانا ست. دلیل اصلی ای که بعد از خواندن این کتاب باعث شد من تصمیم بگیرم در موردش بنویسم، ارتباط […]