شکار صحنه ها – چه شغلی انتخاب کنیم؟

البته شوربختانه عکس خیلی تار شده، شغلی را انتخاب کنید که دوست دارید تا هرگز حتی یک روز مجبور به کار کردن نباشید.

به قول شیوای عموی بزرگوارم، سعی کنید معاشتان عیشتان باشد و عیشتان معاشتان.

جالب این جاست که در بیش از صدها مصاحبه از دوستان، آشنایان و افراد غریبه که در این سال های اخیر به عمل آورده ام اکثر افراد، کاری را که با تمام وجود دوست دارند انجام نمی دهند. یا فکر می کنند که سنشان زیاد شده و دیگر دیر است، یا فکر می کنند که دیگران چه خواهند گفت؟، یا فکر می کنند که ریسک دارد که به دنبال رویایشان بروند.

البته به دنبال رویای خود نرفتن هم ریسک دارد و چه بسا ریسکش بیشتر باشد. 

دیدگاه بگذارید

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
مرا آگاه کن از