بهبود مهارت های فردیتمرکزشکار صحنه ها

شکار صحنه ها – مرغ خودم یا غاز همسایه؟

چنان سرگرم و مشغول مرغ های خودم هستم که نخواهم توجه کنم مرغ همسایه غاز است.

مصداق مد نظر این جمله، مقایسه کردن زندگی خود با دیگران است و چشم و هم چشمی. وگرنه توجه به دیگران و یاری کردنشان در حد توان، شرط انسانیت است.

دیدگاه بگذارید

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
مرا آگاه کن از