بهبود مهارت های فردیتصمیم گیریشکار صحنه ها

شکار صحنه ها – لحظه، قدرت، من، پایان

در هر لحظه ای، شما این قدرت را دارید که بگویید: این قصه قرار نیست این طور به پایان برسد.

ما مختاریم که تصمیم بگیریم، اقدام کنیم و شرایط را تغییر دهیم. ما قربانی و مجبور نیستیم. چه زمانی که تصمیم به نخوردن نیمه دیگر سیب می گیریم و در سطل آشغال می اندازیم و چه زمانی که روابط پوسیده و در حال تلاشی را می خواهیم به هر ضرب و زوری با تف بچسبانیم.

«گر تو نمی پسندی، تغییر کن قضا را» (حافظ)

دیدگاه بگذارید

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
مرا آگاه کن از